Nasıl oluyor da kelâm ve kelimeler, şifa, nur ve rahmet, hatta kudret gibi tesirli oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak bir şeyin olmasını dileyince, sadece “Kün!” yani “Ol!” diyor ve hemen oluveriyor. (Yâsin Sûresi, 36/82) “Kün!” emri bir sözdür. Halbuki, bu emirle yaratılan şey ise Kudret ile meydana gelen bir varlıktır.

Nasıl oluyor da kelâm ve kelimeler, şifa, nur ve rahmet, hatta kudret gibi tesirli oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak bir şeyin olmasını dileyince, sadece “Kün!” yani “Ol!” diyor ve hemen oluveriyor. (Yâsin Sûresi, 36/82) “Kün!” emri bir sözdür. Halbuki, bu emirle yaratılan şey ise Kudret ile meydana gelen bir varlıktır.

Bunu anlayabilmek için Risale-i Nur'dan Yirmi Dördüncü Söz'e ve Otuz Birinci Söz'e müracaat etmemiz gerekir. Oralarda, özetle Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin sonsuz olduğu, her bir isminin yetmiş bir derecesi olduğu ve isimlerin tek başlarına değil, girift tecelli ettikleri ifade edilmektedir. Mesela: Fâtiha Sûresi'nin on dört tane ismi vardır. Bunlardan üç tanesi de Vâfiye (yeter, tam), Kâfiye (yeterli olan, tamam) ve Kenz (hazine)'dir. Hz. Ebu Said (r.a.) anlatıyor: “Biz, Resulullah'ın (s.a.s.) çıkardığı askerî bir seferdeydik. Bir yerde konakladık. Yanımıza bir câriye geldi ve, ‘Obamızın efendisi Selim'i bir zehirli soktu. Onunla meşgul olacak erkekler de şu anda yokla...
Devamını okumak için tıklayın

Zaman - Zaman gazetesi köşe yazarları - Abdullah Aymaz - Abdullah Aymaz'ın son yazısı - Abdullah Aymaz'ın son köşe yazısı - Abdullah Aymaz'ın yazıları - Abdullah Aymaz'ın bugünkü yazısı - Abdullah Aymaz'ın bugünkü köşe yazısı - Abdullah Aymaz'ın dünkü köşe yazısı - Abdullah Aymaz'ın köşe yazısı - Abdullah Aymaz'ın dünkü yazısı - Abdullah Aymaz'ın tüm köşe yazıları - Abdullah Aymaz'ın tüm yazıları - Abdullah Aymaz yazıları