Bildirilerin dünyâsı

Süleyman Seyfi Öğün

8 Nisan 2021

Bildiriler modern siyâsal kültürlerin dikkât çekici bir boyutudur. Esas olarak, üniversitelerde Siyâsal Propaganda derslerinde okutulduğunu söylemeliyim. Batı dillerinde buna “manifesto” deniliyor. Bizde ise eski Türkçe ifâde edersek, büyük ölçüde “tebliğ” karşılığı kullanılıyor.

Kelimenin elbette dînî bir kökü var. Peygamberler arz kürede ilâhî hakikât ve kelâmın tebliğcileridir. Lâkin tebliğ burada esas olarak şifâhîdir. Daha çok bir dâvet ve uyarı niteliğindedir. Metin bundan bağımsızdır. Meselâ İncil veyâ Kur’an-ı Kerim, inananları tarafından inanmayana “tebliğ edilir.”

Modern dünyâ dinlere mahsus bu tebliğ işini ideolojik bir çerçevede dünyevîleştirmiştir. Dahası, bizzât yazılı bir disipline sokmuştur. Hakikâten de hemen her ideolojinin ba...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Şafak - Yeni Şafak gazetesi köşe yazarları - Süleyman Seyfi Öğün - Süleyman Seyfi Öğün'ün son yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün son köşe yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün yazıları - Süleyman Seyfi Öğün'ün bugünkü yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün bugünkü köşe yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün dünkü köşe yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün köşe yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün dünkü yazısı - Süleyman Seyfi Öğün'ün tüm köşe yazıları - Süleyman Seyfi Öğün'ün tüm yazıları - Süleyman Seyfi Öğün yazıları