Din elbisesini ters çevirerek giyenler-II

Yavuz Ekim

8 Mart 2016

(dünden devam…) Değişmez ölçüleri hevâ ve hevesine göre yorumlayanları/yorumlatanları Cenâb-ı Hak Kur’an’da şöyle ikaz ediyor: “Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 42). Kendi saltanatlarını "lâ-yüsel" kabul edip eleştiriye müsaade etmeyenler,  dinin ölçülerinde tahrifatta sınır tanımadı, hakkı bâtılla karıştırmaya devam etti. Bugün kendi algılarını din diye anlatanların, yoldan çıkmışları temize çıkarma derdine düşmüş olması gerçekten düşündürücüdür.  Allah’ın nuruyla bakamayanda feraset mi olurmuş? Ehl-i Beyt’i yok sayan Müslümanı sevemez! Ancak bâtılla dost olur, yediği içtiği ayrı gitmez!  İslam’ın referanslarından koparılması için yapılan zorlama yorumlar, maslahat kılıflarıyla oluşturulan ifsat hareketleri, din diye yutturuldu düşünmeyen, akletmeyen, bir sürü misali sadece çıkarları peşinde koşan kuru kalabalıklara. Gadir-i Hum’u örtbas edip hakkı gizleyenlerin dünyevileşmek uğruna başlattığı bu istikametten çıkış, Sakife’den Sıffin’e, Cemel’den K

(dünden devam…) Değişmez ölçüleri hevâ ve hevesine göre yorumlayanları/yorumlatanları Cenâb-ı Hak Kur’an’da şöyle ikaz ediyor: “Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.” (Bakara, 42). Kendi saltanatlarını "lâ-yüsel" kabul edip eleştiriye müsaade etmeyenler,  dinin ölçülerinde tahrifatta sınır tanımadı, hakkı bâtılla karıştırmaya devam etti. Bugün kendi algılarını din diye anlatanların, yoldan çıkmışları temize çıkarma derdine düşmüş olması gerçekten düşündürücüdür.  Allah’ın nuruyla bakamayanda feraset mi olurmuş? Ehl-i Beyt’i yok sayan Müslümanı sevemez! Ancak bâtılla dost olur, yediği içtiği ayrı gitmez!  İslam’ın referanslarından koparılması için yapılan zorlama yorumlar, maslahat kılıflarıyla oluşturulan ifsat hareketleri, din diye yutturuldu düşünmeyen, akletmeyen, bir sürü misali sadece çıkarları peşinde koşan kuru kalabalıklara. Gadir-i Hum’u örtbas edip hakkı gizleyenlerin dünyevileşmek uğruna başlattığı bu istikametten çıkış, Sakife’den Sıffin’e, Cemel’den K...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Mesaj - Yeni Mesaj gazetesi köşe yazarları - Yavuz Ekim - Yavuz Ekim'in son yazısı - Yavuz Ekim'in son köşe yazısı - Yavuz Ekim'in yazıları - Yavuz Ekim'in bugünkü yazısı - Yavuz Ekim'in bugünkü köşe yazısı - Yavuz Ekim'in dünkü köşe yazısı - Yavuz Ekim'in köşe yazısı - Yavuz Ekim'in dünkü yazısı - Yavuz Ekim'in tüm köşe yazıları - Yavuz Ekim'in tüm yazıları - Yavuz Ekim yazıları