İnsanın yüce gayesi olduğu sürece insandır

Tuğba Varlı

5 Eylül 2016

Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın ışığında ve O’nun eşsiz tesbiti olan “İnsan meselesi halledilmedikçe hiçbir mesele halledilmez” fikrinden hareketle, insan olmanın önemini hatırlayalım dilerseniz…

Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın ışığında ve O’nun eşsiz tesbiti olan “İnsan meselesi halledilmedikçe hiçbir mesele halledilmez” fikrinden hareketle, insan olmanın önemini hatırlayalım dilerseniz…

Öncelikle; insan niçin yaratılmıştır, yaratılış gayesi nedir, onu irdeleyelim.

Allah (c.c.) kâinatı ve onda mevcut her şeyi insan için yaratmıştır.  İnsan olmasaydı âlemin hiçbir anlamı olmayacaktı. Dolayısıyla kâinatın değeri, kıymeti onu şereflendiren insandır. Dünyadaki mevcut olan değerler, kıymetler, rütbeler, mevkiler sadece insan içindir. Allah’ın yeryüzündeki halifesi olmak suretiyle kulluğunu ortaya koyması gereken insan, yüce ve şerefli bir mahlûktur. Cenab–ı Hak, insanı bütün mahlûkatın en şereflisi olarak yaratmış ve bütün mahlûkatı insanın emrine vermiştir. Öz cümle, insan yaratılanın en üstünüdür, şereflisidir.

Toplumumuzda kanayan yara haline gelen şey; insanımızın ve yeni nesillerin insan olma gerçeğini ve kimliğini kaybetmiş olmasıdır. Ailelerin, cemiy...
Devamını okumak için tıklayın