Pınardan beslenen gençler-1

Tuğba Varlı

3 Haziran 2017

Gençliğimiz; en kıymetli yıllarımız. Sevginin saf, hayatımızın renkli olduğu; duyguların doruk noktalarda yaşandığı, karakterimizin oturduğu yıllardır. En verimli çağımızdır fakat gönlün aç, dimağın aç, duygularımızın en yoğun olduğu yıllardır. Evet; insanın hayatında hemen her türlü olumlu ve olumsuz davranışın kökleri; küçüklük ve gençlik dönemlerine uzanır. Bütün insanlar ilk yaratılışta İslam fıtratı üzere doğarlar; yetiştiricilerinin ellerinde muhtelif dinlerle yoğrulur. Din farkı mahfuz, doğumdan sonra karakter değişimi diye bir şey söz konusu olmaz. İnsanoğlu kendi mahiyetini değiştirmeye muktedir değildir. Efendimiz (s.a.v.) bu gerçeğin altını şöyle çiziyor: “Bir dağın yer değiştirdiğini duyarsanız inanınız fakat bir insanın karakterini değiştirdiğini duyarsanız inanmayınız; çünkü karakter, yaratıldığı hal üzere olur.” Bu nedenle gençlik döneminde oluşan karakteristik özellikler; İslam, Kur’an ve Ehl-i Beyt ile şeklini bulmalıdır…. İslam dini gençliğe ve geçliğin yetiştirilm

Gençliğimiz; en kıymetli yıllarımız. Sevginin saf, hayatımızın renkli olduğu; duyguların doruk noktalarda yaşandığı, karakterimizin oturduğu yıllardır. En verimli çağımızdır fakat gönlün aç, dimağın aç, duygularımızın en yoğun olduğu yıllardır. Evet; insanın hayatında hemen her türlü olumlu ve olumsuz davranışın kökleri; küçüklük ve gençlik dönemlerine uzanır. Bütün insanlar ilk yaratılışta İslam fıtratı üzere doğarlar; yetiştiricilerinin ellerinde muhtelif dinlerle yoğrulur. Din farkı mahfuz, doğumdan sonra karakter değişimi diye bir şey söz konusu olmaz. İnsanoğlu kendi mahiyetini değiştirmeye muktedir değildir. Efendimiz (s.a.v.) bu gerçeğin altını şöyle çiziyor: “Bir dağın yer değiştirdiğini duyarsanız inanınız fakat bir insanın karakterini değiştirdiğini duyarsanız inanmayınız; çünkü karakter, yaratıldığı hal üzere olur.” Bu nedenle gençlik döneminde oluşan karakteristik özellikler; İslam, Kur’an ve Ehl-i Beyt ile şeklini bulmalıdır…. İslam dini gençliğe ve geçliğin yetiştirilm...
Devamını okumak için tıklayın