Osmanlı yönetiminde Türkler var mıydı?

Tahsin Aydın

5 Temmuz 2017

Dünkü yazımızda Osmanlı Padişahlarının eşlerinin ve annelerinin yabancı olduklarını yazmış, Osmanlı soyunun Türk soyundan uzaklaştığını belirtmiştik.

Dünkü yazımızda Osmanlı Padişahlarının eşlerinin ve annelerinin yabancı olduklarını yazmış, Osmanlı soyunun Türk soyundan uzaklaştığını belirtmiştik.

Sarayın içinde olan Harem böyle iken yine dış saray dediğimiz Birun ve Enderun’da görev yapanların da pek farklı olması beklenemezdi.

Osmanlı devletinin kuruluşunda tamamıyla Müslüman Türk unsurlar mevcuttur. Anadolu’da bulunan Gaziyanı Rum (Gazi Dervişler) teşkilatları, Ahi teşkilatları, Abdal teşkilatları ve Hacı Bektaşı Veli’nin talebeleri, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında dine hizmet maksadıyla görev yapmışlardır.

Orhan Bey’den itibaren devlet teşkilatlanmasının başlaması ile bu kuruluşlar devlet teşkilatında da görev almışlardır. Divana ilk vezir olarak atanan Alaeddin Paşa, Şeyh Edebali’nin torunudur ki, Osmanlı’nın kurumsallaşmasını başlatan kişi odur. Daha sonra Müslüman Türk olan Çandarlı ailesi, Osmanlı devlet kademelerinde görev almaya başlamışlardır. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’dan başlayarak Çan...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Mesaj - Yeni Mesaj gazetesi köşe yazarları - Tahsin Aydın - Tahsin Aydın'ın son yazısı - Tahsin Aydın'ın son köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın yazıları - Tahsin Aydın'ın bugünkü yazısı - Tahsin Aydın'ın bugünkü köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın dünkü köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın dünkü yazısı - Tahsin Aydın'ın tüm köşe yazıları - Tahsin Aydın'ın tüm yazıları - Tahsin Aydın yazıları