Bitmeyen rüya Pontus

Tahsin Aydın

1 Temmuz 2017

IV. Haçlı seferinden sonra Bizans’ın yıkılması üzerine Trabzon’a gelen Komens ailesi 1204’lü yıllarda Doğu Karadeniz’i içine alan bir Pontus Rum devletini kurdu. 1461 kadar varlığını devam ettiren bu devlet II. Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katıldı.

IV. Haçlı seferinden sonra Bizans’ın yıkılması üzerine Trabzon’a gelen Komens ailesi 1204’lü yıllarda Doğu Karadeniz’i içine alan bir Pontus Rum devletini kurdu. 1461 kadar varlığını devam ettiren bu devlet II. Mehmet zamanında Osmanlı topraklarına katıldı.

Aradan 4 asır geçmesine rağmen milli duygularından bir şey kaybetmeyen Rumlar, 1840 senesinden itibaren dini gerekçeler ve eğitim adı altında bölge üzerinde nüfuzlarını artırarak, Milli Mücadele yıllarının kaosundan da istifade ederek bağımsız bir devlet kurmak için bir çok faaliyette bulundular.

Rumlar, Osmanlı üzerindeki siyasi emellerini gerçekleştirmek için Filiki Eterya Cemiyeti,  Asya’yı Sağra Cemiyeti, Trakya Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti, Yunan İttihad Cemiyeti, Rum Cemiyeti Edebbiye, Matbuat Cemiyeti, Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti ve Pontus Rum Cemiyetlerini gibi dernekler kurarak faaliyetlerini artırmışlardır.

İstanbul’daki Ortodoks Patrikhanesi ve Trabzon Metropoliti Hirisantos’un, Paris Barış K...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Mesaj - Yeni Mesaj gazetesi köşe yazarları - Tahsin Aydın - Tahsin Aydın'ın son yazısı - Tahsin Aydın'ın son köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın yazıları - Tahsin Aydın'ın bugünkü yazısı - Tahsin Aydın'ın bugünkü köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın dünkü köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın köşe yazısı - Tahsin Aydın'ın dünkü yazısı - Tahsin Aydın'ın tüm köşe yazıları - Tahsin Aydın'ın tüm yazıları - Tahsin Aydın yazıları