Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt

Şeyma ÖZDEMİR

9 Ocak 2016

 “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

 “Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”
“İhtilaf”, sözlükte ayrılık; “ittifak” ise, birlik ve beraberlik anlamına gelir. Tarih boyunca bütün savaşlar, inançlar için yapılmıştır. Savaş, inançların savaşı; hak ve bâtıl inançların… Bâtıl yolun yolcusu olan din düşmanları, kalplerini Müslümanlara karşı kin ve hile ile doldurmuş, bizi yok etmek için her yola başvurmaktadır. Bunun için düşüncelerini uyandırmış, kalplerini uyanık tutmuşlardır. Müslümanlar ise gaflet uykusuna dalmış, cehalet deryasında bocalayıp durmaktadır. Bölünüp parçalanarak, gruplara ayrılıp, bağnazlık yaparak kendilerine karşı düşmana yardım etmekteler. Birbirlerini sapıklıkla suçlamakta, birbirlerinden berî olduklarını ilan etmekteler. Bu ve benzeri nedenlerle kurtlar bizi parçalamış, köpekler dahi bize göz dikmiştir. Müslümanların tarih boyunca olduğu gibi, bugün de birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Peki, biz Müslümanları tefrikadan kurtarıp tevhide ulaştırac...
Devamını okumak için tıklayın