Hz. Ebu Tâlib’in imanı

Şeyma ÖZDEMİR

17 Ocak 2016

Hz. Ebu Tâlib, Hz. Muhammed’in amcası, en büyük destekçisi ve Hz. Ali’nin de babasıdır. Hz. Resûlullah’tan 35 yıl önce doğdu. Adı Abdülmenaf’tır. Büyük oğlu Tâlib olduğu için künyesi de Ebu Tâlib’dir.

Hz. Ebu Tâlib, Hz. Muhammed’in amcası, en büyük destekçisi ve Hz. Ali’nin de babasıdır. Hz. Resûlullah’tan 35 yıl önce doğdu. Adı Abdülmenaf’tır. Büyük oğlu Tâlib olduğu için künyesi de Ebu Tâlib’dir.

Hz. Ebu Tâlib’in imanı geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuştur. Birçokları O’nun (Allah’a sığınırız) imansız dünyadan göçtüğüne inanmaktadır. Biz de bu şekilde düşünmekten Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız sayesinde kurtulduk. Allah O’ndan razı olsun. Bu makalemde O’nun Hz. Ebu Tâlib konusunda bize aktardığı bilgilerden istifade ettik.

Güvenilir rivayetler sayesinde onun mü’min olarak vefat ettiği hususunda asla şüphe yoktur. Bazıları Resûlullah’ın bu fedakâr koruyucusunun küfrüne hükmederken; tarih, hadis ve tefsir kitaplarında naklettikleri zayıf ve meçhul rivayetlere dayanmışlardır. İslam araştırmacılarına göre, Ebu Tâlib’e isnat edilen bu asılsız iddialar, Ben-i Ümeyye’nin, Hz. Ali’ye olan düşmanlığı yüzünden uydurulmuştur.

Sabit b. Cabir, “Arapların efend...
Devamını okumak için tıklayın