Bizde kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yaklaşık dörtte bir oranındadır. Büyüme ve kalkınma için bu harcamalar yerinde ve etkin kullanılması gerekir. Bunun için iki şart var... Birisi siyasi iktidarların kamu harcamalarını popülist amaçlı kullanılmasını önlemek... İkincisi bu harcamalarını en verimli ve en etkin şekilde kullanacak idari yapıyı oluşturmak.

Bizde kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yaklaşık dörtte bir oranındadır. Büyüme ve kalkınma için bu harcamalar yerinde ve etkin kullanılması gerekir. Bunun için iki şart var... Birisi siyasi iktidarların kamu harcamalarını popülist amaçlı kullanılmasını önlemek... İkincisi bu harcamalarını en verimli ve en etkin şekilde kullanacak idari yapıyı oluşturmak.

Aslında bütçeyi de memurlar hazırlar. Meclis çok fazla değiştirmeden veya bazı marjinal değişiklik yaparak kabul eder.

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde kamuda çalışanlar için, mevzuatta liyakat ilkesine öncelik verilmiştir.

Söz gelimi, 'liyakat ilkesi' bütün Anayasalarda vardır. 1982 Anayasasına göre "Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.''

Ne var ki bu güne kadar her gelen iktidar siyasi yandaşlığı ön planda tutmuş ve liyakatı ihmal  etmiştir.

Liyakat, ''bir görevi başarı ile yapabilme gücü'' demektir.

Yine bu ...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Çağ - Yeni Çağ gazetesi köşe yazarları - Esfender Korkmaz - Esfender Korkmaz'ın son yazısı - Esfender Korkmaz'ın son köşe yazısı - Esfender Korkmaz'ın yazıları - Esfender Korkmaz'ın bugünkü yazısı - Esfender Korkmaz'ın bugünkü köşe yazısı - Esfender Korkmaz'ın dünkü köşe yazısı - Esfender Korkmaz'ın köşe yazısı - Esfender Korkmaz'ın dünkü yazısı - Esfender Korkmaz'ın tüm köşe yazıları - Esfender Korkmaz'ın tüm yazıları - Esfender Korkmaz yazıları

Yeni Çağ - Esfender Korkmaz Son Köşe Yazıları: