Test tüpünde sıkışmak

Ahmet Ünal

22 Ocak 2016

Prof. Ahmet Davutoğlu'nun akademisyen kimliğiyle yazdığı Stratejik Derinlik kitabı sosyal bilimlerdeki "nehir yaklaşımı"nı esas alır. Davutoğlu'na göre, araştırmacı içinde yaşadığı toplumla ilgili stratejik analizler yaparken ikilem yaşar:

Prof. Ahmet Davutoğlu'nun akademisyen kimliğiyle yazdığı Stratejik Derinlik kitabı sosyal bilimlerdeki "nehir yaklaşımı"nı esas alır. Davutoğlu'na göre, araştırmacı içinde yaşadığı toplumla ilgili stratejik analizler yaparken ikilem yaşar:

"Nehrin dışına çıkarak baktığınızda sizinle birlikte akan zerreciklerin ruhuna ve kaderine yabancılaşarak ahlakî kayıtsızlık içindeki sıradan bir gözlemci durumuna düşersiniz; nehrin akıntısına kendinizi bırakarak sürüklendiğinizde de hem varolan gerçekliği hakkıyla anlayamaz hem de bu gerçeklikle ilgili kendi iradenizi oluşturarak tarihe ağırlık koyamazsınız."

Dinamik bir süreçten geçen toplumun bireyi olan araştırmacı, "kendi test tüpü içinde" yaşamaktadır. Nehrin ruhuna ve kaderine yabancılaşmak ahlakî sorumluluk; nehrin akıntısına kapılmak ise bilimsel sorumluluk alanını daraltır. Araştırmacı "Ahlakî sorumluluk ile bilimsel sorumluluk alanı arasında anlamlı bir bütünlük" kurmak durumundadır. İşte sorun tam bu noktan sonra evriliy...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Çağ - Yeni Çağ gazetesi köşe yazarları - Ahmet Ünal - Ahmet Ünal'ın son yazısı - Ahmet Ünal'ın son köşe yazısı - Ahmet Ünal'ın yazıları - Ahmet Ünal'ın bugünkü yazısı - Ahmet Ünal'ın bugünkü köşe yazısı - Ahmet Ünal'ın dünkü köşe yazısı - Ahmet Ünal'ın köşe yazısı - Ahmet Ünal'ın dünkü yazısı - Ahmet Ünal'ın tüm köşe yazıları - Ahmet Ünal'ın tüm yazıları - Ahmet Ünal yazıları