Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin

Süleyman Kösmene

11 Eylül 2019

Muzaffer Bey: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?”

Muzaffer Bey: “Dokuzuncu Söz İkinci Nüktede geçen, “Kâinatın bütün kusuratından münezzeh ve muarra olduğunu” cümlesinde geçen kâinatın kusuratı nelerdir?”

YERİNCEDİR OL ÖYLE  

Kâinatta her şey ya doğrudan, ya da dolaylı olarak hayırdır, hayrı netice verir. Kur’ân’ın ifadesiyle: “Allah her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır.” 1 

Bu âyetin tefsirinde Bediüzzaman diyor ki: “Her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise, ya bizzat güzeldir, ona hüsn-ü bizzat denilir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zâhiri çirkin, müşevveştir. Fakat o zahirî perde altında gayet parlak güzellikler ve intizamlar var.” 2

Kâinatta kusur yoktur. Her şey mükemmeldir, her şey tam olması gereken yerdedir, her şey en güzel şekildedir. 

Aynen İmam-ı Gazalî’nin dediği gibi: “Kâinatta hiçbir şeyin, olduğundan daha güzel biçimi yoktur.” 

Ve aynen İb...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Süleyman Kösmene - Süleyman Kösmene'nin son yazısı - Süleyman Kösmene'nin son köşe yazısı - Süleyman Kösmene'nin yazıları - Süleyman Kösmene'nin bugünkü yazısı - Süleyman Kösmene'nin bugünkü köşe yazısı - Süleyman Kösmene'nin dünkü köşe yazısı - Süleyman Kösmene'nin köşe yazısı - Süleyman Kösmene'nin dünkü yazısı - Süleyman Kösmene'nin tüm köşe yazıları - Süleyman Kösmene'nin tüm yazıları - Süleyman Kösmene yazıları

Yeni Asya - Süleyman Kösmene Son Köşe Yazıları: