Bediüzzaman Berline’ uğradı mı? (3)

Şükrü Bulut

12 Temmuz 2019

SOSYALİSTLER VEYA KOMÜNİSTLER, KUZEY AVRUPA ÜZERİNDEN DÜNYA HÂKİMİYETİNE KOŞTULAR…

SOSYALİSTLER VEYA KOMÜNİSTLER, KUZEY AVRUPA ÜZERİNDEN DÜNYA HÂKİMİYETİNE KOŞTULAR…

Said Nursî’nin  Berlin seyahatini, ahir zaman hadiseleri adesesinden ele alacağımızı söylemiştik. Bu çerçevede “Kuzey Coğrafyası” hem lokal mekân olarak ve hem de belli bir ideoloji-sınıf tanımı noktasında Risale-i Nur’da özel bir yer tutar. Ahirzamanın en tahripkâr hareketinin Kuzey’den çıkacağını ifade ederken Said Nursî, bu harekete “Şimal Cereyanı” namını vermesi de gariptir. Bir önceki yazımızda, sosyalistlerin bu hedefleriyle “intikamlarını” birleştiren bazı Yahudilerin “Kuzey’de” toplanma hikâyelerinden de kısaca bahis etmiştik.19. Yüzyıl’ın başından itibaren bu sevda ile Londra, Paris, Berlin, Viyana ve diğer büyük Avrupa merkezlerinde faaliyetlerini hızlandıran dinsizlik ve ahlâksızlık cereyanları için Berlin, Varşova ve St. Petersburg’un önemini, bu yüzyılda ve hatta 20. Yüzyıl’ın yarısına kadar devam edecek  hadiselerden anlıyoruz. St. Petersburg’un akıbetini yazmıştık. Lehistan’ın b...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Şükrü Bulut - Şükrü Bulut'un son yazısı - Şükrü Bulut'un son köşe yazısı - Şükrü Bulut'un yazıları - Şükrü Bulut'un bugünkü yazısı - Şükrü Bulut'un bugünkü köşe yazısı - Şükrü Bulut'un dünkü köşe yazısı - Şükrü Bulut'un köşe yazısı - Şükrü Bulut'un dünkü yazısı - Şükrü Bulut'un tüm köşe yazıları - Şükrü Bulut'un tüm yazıları - Şükrü Bulut yazıları

Yeni Asya - Şükrü Bulut Son Köşe Yazıları: