Risale-i Nur, rıza-i İlâhîden başka bir şeye alet olamaz

Risale-İ Nur'dan

18 Ekim 2020

HİSS-İ KABLE’L-VUKUUN TETİMMESİ

HİSS-İ KABLE’L-VUKUUN TETİMMESİ

Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Risale-i Nur’un zuhuru hiss-i kable’l-vuku ile küllî bir surette hissedilmesi gibi, Risale-i Nur’un has talebelerinin bir kısmının itirafıyla ve bir kısmının tarz-ı hayatı Risale-i Nur gibi bir hizmete namzedliğini gösterdiği cihetle bu tetimmeyi yazıyorum:

Evet, hiss-i kable’l-vuku, herkeste cüz’î-küllî vardır. Hatta hayvanatta dahi vardır. Hatta rüya-yı sadıkanın ehemmiyetli bir kısmı, bu hiss-i kable’l-vukuun nev’indendir. Hatta bazılarda hassasiyet cihetiyle keramet derecesine çıkar. Benim âsâbımdaki hassasiyetle yağmurdan yirmi dört saat evvelki rutubet-i havaiye ile yağmurun gelmesini hissetmem, bir cihette hiss-i kable’l-vuku sayılabilir ve bir cihette sayılmaz.

Ben, Risale-i Nur’a ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerimin tarz-ı hayatlarına dikkat ettim, gördüm ki, aynı benim güzerân-ı hayatım gibi, Risale-i Nur gibi bir neticeye göre techiz edilip sevk edilmiş.

Evet, Hüsrev, Feyzi, Hafız Ali...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Risale-İ Nur'dan - Risale-İ Nur'dan'ın son yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın son köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın yazıları - Risale-İ Nur'dan'ın bugünkü yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın bugünkü köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın dünkü köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın dünkü yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın tüm köşe yazıları - Risale-İ Nur'dan'ın tüm yazıları - Risale-İ Nur'dan yazıları

Yeni Asya - Risale-İ Nur'dan Son Köşe Yazıları: