Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır

Risale-İ Nur'dan

11 Eylül 2019

Aziz, Muhterem Kardeşim!

Aziz, Muhterem Kardeşim!

Evvelâ zatınızın bir risale kadar câmi’ ve uzun ve müdakkikane hararetli mektubunuzu kemal-i merakla okudum. Peşin olarak size bunu beyan ediyorum ki Risale-i Nur’un üstadı ve Risale-i Nur’a Celcelûtiye kasidesinde rumuzlu işaretiyle pek çok alâkadarlık gösteren ve benim hakaik-ı imaniyede hususî üstadım, İmam-ı Ali’dir (ra). 

Ve “De ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum; sizden istediğim, ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beyt’ime muhabbettir.” (Şûrâ Sûresi: 23.) âyetinin nassıyla, Âl-i Beyt’in muhabbeti, Risale-i Nur’da ve mesleğimizde bir esastır ve Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur’un hakikî şakirdlerinde olmamak lâzım geliyor. Fakat madem bu zamanda zındıka ve ehl-i dalâlet ihtilâftan istifade edip, ehl-i imanı şaşırtıp ve şeairi bozarak Kur’ân ve iman aleyhinde kuvvetli cereyanları var; elbette bu müthiş düşmana karşı cüz’î teferruata dair medar-ı ihtilâf münakaşaların kapısını açmamak gerektir.

Hem ölmüş insanları ...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Risale-İ Nur'dan - Risale-İ Nur'dan'ın son yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın son köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın yazıları - Risale-İ Nur'dan'ın bugünkü yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın bugünkü köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın dünkü köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın köşe yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın dünkü yazısı - Risale-İ Nur'dan'ın tüm köşe yazıları - Risale-İ Nur'dan'ın tüm yazıları - Risale-İ Nur'dan yazıları

Yeni Asya - Risale-İ Nur'dan Son Köşe Yazıları: