Diyânet ve Siyaset İşleri

Osman Zengin

6 Ağustos 2022

Osmanlı’da din işlerinin en nihâi noktası, Şeyhülislâmlık makamıydı. Padişahların harb kararının fetvası dahi o makamdan alınırdı.

Osmanlı’da din işlerinin en nihâi noktası, Şeyhülislâmlık makamıydı. Padişahların harb kararının fetvası dahi o makamdan alınırdı.

Öyle Şeyhülislâmlar vardı ki, Fatih gibi, Yavuz gibi, Kanunî gibi azâmetli padişahlara bile yeri geldiğinde haddini bildiriyordu. Hattâ Hilâfet makamı Osmanlıya geçtikten sonra, Halife-i İslâm olan Padişahlar da buna dâhildi. Yâni Padişahların siyâsî işlerinin, islâma göre muvafık mıydı, değil miydi, o bile şeyhülislâmlık makamından geçerdi.

Cumhuriyetin ilânını müteâkib M. Kemal, ipleri kademe kademe ele geçirdikten sonra, hem hilâfeti, hem de şeyhülislâmlık makamlarını kaldırmış, onların yerine siyâsî iradeye bağlı olarak Diyânet İşleri Başkanlığını tesis etmişti. Öyle ki, din ve dine ait ne varsa onların kaldırılmasında da bazen diyâneti kullanmıştı. Ve ilk reis olan Rıfat Börekçi bile, onun fetva eminliğini yapmıştı. Hem de, öyle bir fetva emini ki fötr şapkayı başına takacak kadar bir fetva emini…

Lâikliği, tâ ilkokul kitablarında ...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Osman Zengin - Osman Zengin'in son yazısı - Osman Zengin'in son köşe yazısı - Osman Zengin'in yazıları - Osman Zengin'in bugünkü yazısı - Osman Zengin'in bugünkü köşe yazısı - Osman Zengin'in dünkü köşe yazısı - Osman Zengin'in köşe yazısı - Osman Zengin'in dünkü yazısı - Osman Zengin'in tüm köşe yazıları - Osman Zengin'in tüm yazıları - Osman Zengin yazıları

Yeni Asya - Osman Zengin Son Köşe Yazıları: