Ampir Üslûbun Temsilcisi: Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi

Kübra ÜNÜVAR

3 Mayıs 2021

İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

19. yüzyılda, Osmanlı için mimarî yapılar biraz daha değişim göstermektedir. Bu dönemde Fransız ampir üslûbu özellikleri taşıyan çeşme ve sebiller yapılmaya başlanır. Süslemelerde akantus yaprağı, vazo, çiçek, çelenk, madalyon, rozet, tuğra, ay-yıldız, perde, püskül ayrıca kılıç gibi silâh motifleri kullanılmıştır. Dekoratif barok-rokoko kemerlerin yerini, yuvarlak ve basık kemerler almıştır. Bu üslûp Sultan II. Mahmud’un saltanat yıllarında benimsenmiş ve adeta millî bir karakter kazanarak, mimarlık örneklerinde uygulanmıştır. Sultan Abdülmecid döneminde de ampir üslûpta yapılar inşa edilmiştir. Bu üslûpta yapılmış çeşmelerden biri de Pertevniyâl Valide Sultan Çeşmesidir. 

Çeşme, Osmanlı padişahı Abdülaziz’in annesi ve II. Mahmud’un hanımı olan Pertevniyâl Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Ayvansaray semtinde bulunan çeşme, eski olduğu yerden sökülüp, Haliç Köprü ayağının yanına alınmıştır. 1856 ...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Kübra ÜNÜVAR - Kübra ÜNÜVAR'ın son yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın son köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın yazıları - Kübra ÜNÜVAR'ın bugünkü yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın bugünkü köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın dünkü köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın dünkü yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın tüm köşe yazıları - Kübra ÜNÜVAR'ın tüm yazıları - Kübra ÜNÜVAR yazıları

Yeni Asya - Kübra ÜNÜVAR Son Köşe Yazıları: