Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi

Kübra ÜNÜVAR

22 Nisan 2021

İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Tarihî çeşmeler bakımından oldukça zengin olan Üsküdar’da bu sefer bizleri Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi karşılıyor. Adından da anlaşılacağı üzere çeşmeyi, Sultan III. Selim’in annesi Mihrişah Valide Sultan, kızı Fatma Sultan için 1791 yılında yaptırmıştır. Çeşmenin sekiz satırlık ta’lik hat ile süslenmiş kitabesini Sünbülzade Vehbi Efendi yazmıştır. Kitabesinde:

 “Hüda Sultan Selim’e eyleye hem ömr-i Hızır ihsan”

“İki tarih yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dil-cûde”

“Safa ile akar su gibi ezber itmeğe şâyan”

“Revandır Fâtıma Sultan ruhuna o âb-ı sâf”

yazmaktadır. 1206 (1791)

Mimarî yapısını incelediğimizde, çeşmenin mermerden yapıldığı görülmektedir. Saçak kısmı kiremit bir çatı ile örtülüdür. Ayrıca çeşmenin yanlarında birer niş bulunmaktadır. Bunlar dinlenme yeri olarak yapılmıştır. Ayna taşında ise kabartma ile yapılmış istiridye kabuğu bulunmaktadır. Kemerin içi de kabartmalarla süslenmi...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Kübra ÜNÜVAR - Kübra ÜNÜVAR'ın son yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın son köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın yazıları - Kübra ÜNÜVAR'ın bugünkü yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın bugünkü köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın dünkü köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın köşe yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın dünkü yazısı - Kübra ÜNÜVAR'ın tüm köşe yazıları - Kübra ÜNÜVAR'ın tüm yazıları - Kübra ÜNÜVAR yazıları

Yeni Asya - Kübra ÜNÜVAR Son Köşe Yazıları: