İhlallerin kaynağını kurutmak için...

Kâzım Güleçyüz

26 Mayıs 2022

AYM son kararlarında, OHAL düzenlemelerinin OHAL sonrasında devam etmemesi gerektiğini belirtiyor. Başkan Zühtü Arslan da “Görevimiz OHAL’in olağanlaşmasını engellemek” diyor. Bu elbette ki olumlu.

AYM son kararlarında, OHAL düzenlemelerinin OHAL sonrasında devam etmemesi gerektiğini belirtiyor. Başkan Zühtü Arslan da “Görevimiz OHAL’in olağanlaşmasını engellemek” diyor. Bu elbette ki olumlu.

Ama aynı AYM, OHAL dönemi uygulamalarıyla KHK’larına dokunmuyor. Onlara karşı açılan iptal davalarında red kararları veriyor.

Bunun sebebi, Başkanın son konuşmasında söylediği gibi, AYM’nin görev ve yetkilerini düzenleyen AY-148’de, OHAL’de çıkarılan KHK’ların—ve 2017 değişikliği sonrasında CB kararnamelerinin—şekil ve esas bakımından anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla AYM’de dava açılamayacağının belirtilmiş olması.

AYM bu maddenin lafzını, anayasa koyucunun amacını ve yasama belgelerini inceleyerek OHAL KHK’larının hiçbir yargı denetimine tâbi tutulamayacağı sonucuna varmış.

İlk düğmenin yanlış iliklendiği ve “sakalın kaptırıldığı” yer işte burası. Yargı denetimi bu noktada AYM eliyle devredışı bırakılmış.

AY-15’in “OHAL’de bile ihlal edilemez” dediği çe...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Kâzım Güleçyüz - Kâzım Güleçyüz'ün son yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün son köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün tüm köşe yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün tüm yazıları - Kâzım Güleçyüz yazıları

Yeni Asya - Kâzım Güleçyüz Son Köşe Yazıları: