“Coğrafî teminat olmadı, sürgün verelim!”

Kâzım Güleçyüz

24 Haziran 2022

Geçen sene başında iktidarın gayet gösterişli ve iddialı bir eda ile açıkladığı “İnsan hakları eylem planı”nda taahhüt edilen hedeflerden biri hâkim ve savcılar için coğrafî teminat güvencesinin getirilmesiydi.

Geçen sene başında iktidarın gayet gösterişli ve iddialı bir eda ile açıkladığı “İnsan hakları eylem planı”nda taahhüt edilen hedeflerden biri hâkim ve savcılar için coğrafî teminat güvencesinin getirilmesiydi.

Aslında yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının olmazsa olmaz şartlarından biri olan bu güvencenin hayata geçirilmesi için böyle bir plan, paket ve taahhüde bile ihtiyaç yoktu.

Çünkü zaten uygulanması gereken çok temel bir kural ve prensipti. Ama bu iktidar döneminde diğer birçok hukuk kuralı gibi bundan da çok uzaklaşıldığı için, tekrar hatırlanıp plana konulması büyük adım gibi sunuldu ve güya 6 ay içinde gerçekleştirilecekti.

6 ay geçti, olmadı. Bir 6 ay daha geçti, yine olmadı. Üçüncü 6 ay biterken ise coğrafî teminat yönünde adım atmak şöyle dursun, tam tersine binlerce hâkim ve savcıyı bir kez daha yerinden eden bir kararname çıkarıldı.

5246 hâkim ve savcı, 33 başsavcı ve 351 yerel mahkeme üyesinin görev yeri değişti.

Bu tayinler içinde bilha...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Kâzım Güleçyüz - Kâzım Güleçyüz'ün son yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün son köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün tüm köşe yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün tüm yazıları - Kâzım Güleçyüz yazıları

Yeni Asya - Kâzım Güleçyüz Son Köşe Yazıları: