30 yıl önceden bugüne değişen ne?

Kâzım Güleçyüz

17 Haziran 2022

Ülke fakirleşmiş, gelir dağılımını çok kötü bir şekilde bozmuş, gerekli yatırımları yapamamış, işsizliği çok arttırmış, bölgeler arası kalkınmışlık farklarını büyütmüş ve ağır bir iç ve dış borcun altına girmiştir.

Ülke fakirleşmiş, gelir dağılımını çok kötü bir şekilde bozmuş, gerekli yatırımları yapamamış, işsizliği çok arttırmış, bölgeler arası kalkınmışlık farklarını büyütmüş ve ağır bir iç ve dış borcun altına girmiştir.

Ülkenin aradığı, hem siyasî, hem ekonomik istikrardır. Bugün ikisinin de varlığından bahsedilemez. Ülkede suskunluk vardır. Bu, istikrar değildir. Devletin nüfuzu ve imkânları, depolitizasyon, meydana getirilen korku ortamı, suskunluğu sağlamıştır. Halbuki ülkeye lâzım olan, demokratik istikrardır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, halkın refahının önündeki engellerin kaldırılmasını âmirdir. Ama uygulama, refahı yaygın hâle getirme doğrultusunda değil, fakirleştirme yönünde olmuştur. Orta sınıf silinmiştir.

Gayri safi millî hâsıladan çalışanların aldığı pay yüzde 30’lardan yüzde 15’lere, keza köylülerin aldığı pay da yüzde 30’lardan yüzde 15’lere düşmüştür. Türkiye’de bir ekmeğin yarısını 8 kişi, öbür yarısını iki kişi yemektedir. Yapılacak iş, bunun düzelt...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Kâzım Güleçyüz - Kâzım Güleçyüz'ün son yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün son köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün tüm köşe yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün tüm yazıları - Kâzım Güleçyüz yazıları

Yeni Asya - Kâzım Güleçyüz Son Köşe Yazıları: