Azın da azı iken safdil taraftarla ekseriyet olmak...

Kâzım Güleçyüz

11 Mayıs 2022

Bir Ramazan-ı Şerifi daha geride bıraktık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da, hâlâ devam eden zulümlerin artık son bulması için çok dualar edildi.

Bir Ramazan-ı Şerifi daha geride bıraktık. Önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan’da da, hâlâ devam eden zulümlerin artık son bulması için çok dualar edildi.

Benzer hallerin yaşandığı 1930’lu yıllarda Üstad Bediüzzaman konuya dair bir Kastamonu mektubunda “Geçen Ramazan-ı Şerifte, Ehl-i Sünnetin selâmet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik âşikâre kabulleri görünmemesine hususî iki sebep ihtar edildi” derken, birini şöyle izah ediyor:

“Bu asrın acip bir hassasıdır(özelliğidir). Bu asırdaki ehl-i İslamın fevkalâde safderunluğu ve dehşetli cânileri de âlicenâbâne affetmesi ve bir tek haseneyi (iyiliği), binler seyyiatı (kötülüğü) işleyen ve binler manevî ve maddî hukuk-u ibâdı (kul haklarını) mahveden adamdan görse, ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle, ekall-i kalîl (azın da azı) olan ehl-i dalâlet ve tuğyan (haktan sapan azgınlar), safdil taraftarla ekseriyet teşkil ederek, ekseriyetin hatasına terettüp eden musibet-i âmmenin (umumî musibetin) devamına...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Kâzım Güleçyüz - Kâzım Güleçyüz'ün son yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün son köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün bugünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün köşe yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün dünkü yazısı - Kâzım Güleçyüz'ün tüm köşe yazıları - Kâzım Güleçyüz'ün tüm yazıları - Kâzım Güleçyüz yazıları

Yeni Asya - Kâzım Güleçyüz Son Köşe Yazıları: