Bediüzzaman’ın ideal eğitim profili

Hanefi Örnek

5 Temmuz 2019

Bediüzzaman, reformist değil, transformist olmuştur.

Bediüzzaman, reformist değil, transformist olmuştur.

Osmanlıda Eğitim Sistemi değişince, işin özüne inen Bediüzzaman, sistemin hastalığını anlamış, yeni ve orijinal bir modeli esas almıştır. Bu hastalıklı yapının toplumu ayağa kaldıracak bir gücünün olmadığını görmüş ve topluma zarar vereceğini anlamıştır.

O dönemde, Eğitimde iki kutup vardı. Birinci kutup, pozitif ilmi esas alan Mektebler. İkincisi ise, dinî ilimlerin okutulduğu Medreseler. Bediüzzaman, bu iki kutbu birleştirerek, fen ilimleriyle din ilimlerinin beraber okutulması gerektiğini savunmuştur. Farklı hayat tarzını esas alan okulların, toplumun birlik beraberliğine zarar vererek onları kutuplaştıracağını düşünerek, düalist bir yapıyı esas almıştır. Bu tarzla dinde reformist değil, transformist bir anlayışa sahip olmuştur.  Esası, özü koruyup, yeni çağın anlayışına göre inşa ve bilgileri transfer yaparak, orijinal özgün bir anlayışla yeniden yapılandırmanın önemini vurgulamıştır.

Hıristiyanlıkta; akla...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Hanefi Örnek - Hanefi Örnek'in son yazısı - Hanefi Örnek'in son köşe yazısı - Hanefi Örnek'in yazıları - Hanefi Örnek'in bugünkü yazısı - Hanefi Örnek'in bugünkü köşe yazısı - Hanefi Örnek'in dünkü köşe yazısı - Hanefi Örnek'in köşe yazısı - Hanefi Örnek'in dünkü yazısı - Hanefi Örnek'in tüm köşe yazıları - Hanefi Örnek'in tüm yazıları - Hanefi Örnek yazıları