Bugün İslâm dünyasının en mühim meselesi, en temel dâvâsı, en derin problemi, en elzem hadisesi, en hayattar olayı, en birinci meselesi eğitimdir.

Bugün İslâm dünyasının en mühim meselesi, en temel dâvâsı, en derin problemi, en elzem hadisesi, en hayattar olayı, en birinci meselesi eğitimdir.

Toplumda İslâmî dinamizmi yaşamak için, her makamın adamını hazırlamak gerekir. Her sahanın uzmanını yetiştirmek için hayatî ve kat’î bir zaruret haline gelmiştir. Eğitim okuryazar, okul sayısıyla ifade edilebilecek bir hadise değildir. Eğitim, insanı okuma, anlama ve hayata hazırlama hadisesidir.  Burada önemli olan kelime, kavram ve kurum değil, eğitimin çeşitli boyutlarıyla mülâhazasıdır. Kemiyet ve keyfiyet denkleminde ele alınabilecek bu durum bizi çağdaş eğitim metodolojisine götürür. Bediüzzaman “Risale-i Nur’un hakikatine çalıştığım gibi, bu mesele için de o kadar çalıştım” diyerek Eğitime verdiği önemi göstermiştir. 

Eğitimin fıtrat boyutuna bakacak olursak, her insanın fıtrî bir çerçevesi var.  Bu çerçevenin içine uygun resmi koymak hadisesinde eğitim.  İnsanın doğuştan bir takım özellik ve güzellikleri var. Bunlar...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Hanefi Örnek - Hanefi Örnek'in son yazısı - Hanefi Örnek'in son köşe yazısı - Hanefi Örnek'in yazıları - Hanefi Örnek'in bugünkü yazısı - Hanefi Örnek'in bugünkü köşe yazısı - Hanefi Örnek'in dünkü köşe yazısı - Hanefi Örnek'in köşe yazısı - Hanefi Örnek'in dünkü yazısı - Hanefi Örnek'in tüm köşe yazıları - Hanefi Örnek'in tüm yazıları - Hanefi Örnek yazıları