Dün vefat eden yazarımız Ekrem Kılıç’ın eski bir yazısnı rahmete vesile olması niyetiyle yayınlıyoruz

Dün vefat eden yazarımız Ekrem Kılıç’ın eski bir yazısnı rahmete vesile olması niyetiyle yayınlıyoruz

İnsanların bütün duyguları ile maddiyâta yöneldikleri günümüzde, ilim sahibi olup da bu meziyetlerini Allahu Teâlâ’nın emirlerini yaymakta kullananlar için, izzet sıfatı çok mühimdir. Risale-i Nur’un müellifi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Kur’ân ve iman hizmetinde bu husus temel taşlarından biridir. Eserlerde bu konu çok yerlerde işlenmiştir.

Misal olarak birkaç paragraf alalım:

“Birincisi: Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi; ilmi vasıta-i cer etmekle itham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Binaenaleyh bunları fiilen tekzib lâzımdır.

İkincisi: Neşr-i hak için Enbiyaya ittiba’ etmekle mükellefiz. Kur’ân-ı Hakîm’de, hakkı neşredenler, ”Muhakkak ki, benim ücretimi Allahu Teâlâ verecektir.” diyerek insanlardan istiğna göstermişlerdir.”

“İşte Risale-i Nur Külliyatı’nın mazhar olduğu...
Devamını okumak için tıklayın