Bu dünyaya küsmeye gelmedik

Bülent BİÇER

15 Mart 2016

İnsanlar arasında dostluğu, kardeşliği, muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, birlikte hareket etmeyi engelleyen ya da bozan sebeplerin başında, haddini aşan tarafgirlik, inatçılık ve birbirini çekememe gibi rahatsızlıklar gelmektedir. Bu rahatsızlıklar her türlü çirkinliğe, maddi ve manevi zararlara ve zulümlere sebebiyet vermektedir.

İnsanlar arasında dostluğu, kardeşliği, muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, birlikte hareket etmeyi engelleyen ya da bozan sebeplerin başında, haddini aşan tarafgirlik, inatçılık ve birbirini çekememe gibi rahatsızlıklar gelmektedir. Bu rahatsızlıklar her türlü çirkinliğe, maddi ve manevi zararlara ve zulümlere sebebiyet vermektedir.

Evet, nasıl ki bir gemide veya bir evde, dokuz masum ve bir cani bulunsa ve o cani yüzünden o gemi batırılsa yada o ev yakılsa ne kadar zalimce bir yönteme başvurulmuş olur. Aynen öylede, o gemide veya evde dokuz caniye karşılık bir masum olduğu takdirde bile o gemiye ya da eve zarar verilmememsi insaniyetin gereğidir.

Ancak zihinler öyle bulanmış ve bulandırılmış, kalpler öyle yorulmuş ki, bu geminin ya da evin harap edilip edilmemesi gerektiğine dair bir anket yapsak sonuçlar pek de iç açıcı olmayacaktır.

İnsanlara olan muhabbetimizin mekânı olan kalpte sevgi ile nefretin birlikte olması mümkün değildir. Kalbimiz bir insan hakkında hem s...
Devamını okumak için tıklayın