1973 yılı Ocak ayında neşredilen bir kitap…

1973 yılı Ocak ayında neşredilen bir kitap…

İçinde hâlâ tazeliğini muhafaza eden bir makale.

O kitabın başlangıcında şöyle yazıyordu:

“Evet kudret ve zafer, yalnız hakta ve ihlâstadır. Mü’minlerin inancı hayat prensibi, sarsılmaz ölçüsü budur.

Hakka bağlanmak, fikir ve vicdanla, iman ve iz’anla hakikatleri fethetme zaferidir. Hak yoluna baş koymak, hak bellediği düsturları ölesiye savunmak, fazilet ve karakter zaferidir. Bir ömür boyu gerçek insanî değerleri benimsemek, her şeye rağmen fazilet ve hukuk yolundan ayrılmamak beşeri bir zaferdir.

Zafer, kaba kuvvetin hiçbir hakkaniyet ölçüsü tanımadan İlâhî ve beşerî bütün değerleri çiğneyerek etrafına hükmetmesi de değildir. Bizler zaferi hiçbir zaman böyle anlamıyoruz. Yani, Ebucehilin cahiliyet ölçüsü ile Mekke’deki hükmü, Firavun’un Nemrud’un Arşa yönelen hezeyanları zafer değildir. Cengiz ve Hülagu’nun Stalin ve Mao’nun vahşeti zafer olamaz.

Fakat Hazret-i Muhammedin (asm) Hıra’daki ıztırap...
Devamını okumak için tıklayın