Adalet ve meşveret (meclis) kabul etmeyenler...

Ali Ferşadoğlu

4 Haziran 2021

Kendimizi oyalayıp boyalamayalım.

Kendimizi oyalayıp boyalamayalım.

Hak ve hürriyetlerin, demokrasinin geçerli olduğu ülkelerdeki gelişmişlik, zenginlik, düzen ve adalet ile İslâm âlemini müşevveş, perişaniyetini kıyaslayalım:  

Bizi ilmî, siyasî, idarî, askerî, ailevî ve eğitim sistemindeki istibdattır/baskıdır. Harika kabiliyet ve zekâlar, baskı altında yok ediliyor. (ESDE, Münâzarât, yeni tanzim, s. 159-160)  

Evet, İslâm âlemini perişan eden zehirleyen, sefalet derelerine atan  

- Asr-ı Saaddeti hak ve hürriyetlerin,  

-Hakikî cumhuriyetin, demokrasinin,  

- Hukuk üstünlüğünün, adaletin,  

- Hz. Ömer (ra) devrindeki gibi şeffaflığın, sorgulamanın olmayışıdır. Yani, istibdadın, baskının, diktatörlüğün varlığıdır. Bir yerde şeffaflık yoksa, yani, kişi, yönetici sorgulanamazsa, murakabe edilmezse istibdat ve keyfilik hâkim olur.  

“Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Bediüzzaman, Münâzarât, Enstitü/i...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Ali Ferşadoğlu - Ali Ferşadoğlu'nun son yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun son köşe yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun yazıları - Ali Ferşadoğlu'nun bugünkü yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun bugünkü köşe yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun dünkü köşe yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun köşe yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun dünkü yazısı - Ali Ferşadoğlu'nun tüm köşe yazıları - Ali Ferşadoğlu'nun tüm yazıları - Ali Ferşadoğlu yazıları

Yeni Asya - Ali Ferşadoğlu Son Köşe Yazıları: