Mazhar ve muzhir olmak

Abdussamed Avcı

28 Nisan 2016

Mazhar ve muzhir kelimelerinin kökleri bir olmasına rağmen farklı anlamlar ifade etmektedir.

Mazhar ve muzhir kelimelerinin kökleri bir olmasına rağmen farklı anlamlar ifade etmektedir.

Mazhar kelimesi nail olma, şereflenme ve sahip olma gibi anlamlara gelmektedir. Muzhir ise izhar eden, gösteren ve gösterici gibi anlamları vardır.

Kâinatı incelediğimizde mazhar ve muzhirin nasıl bir hakikat olduğunu görebiliriz. Cenâb-ı Hak kâinatı, Esma-i Hüsna’sının tecellilerini görmek ve göstermek için yaratmıştır. Bu sır On Birinci Sözde şöyle izah edilmiştir. “Her cemâl ve kemâl sahibi, kendi cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zîşan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin; tâ nâsın enzârında saltanatının haşmetini, hem servetinin şâşaasını, hem kendi san’atının hârikalarını, hem kendi mârifetinin garîbelerini izhâr edip, göstersin.”1Allah’ın, zerreden şemse kadar bütün mevcudat üzerinde cemal ve kemâlatını göstermiş olduğunu bu sırdan anlıyoruz. Biz yaratılan san’atlar içinden insanı ele alacağız. İnsan kâinata bir mikya...
Devamını okumak için tıklayın