Risale-i Nur’da aynı anlamda bilinen bazı kelimeler

Abdussamed Avcı

25 Nisan 2016

İnkılâb kelimesinin, lügat manası değişme, bir halden başka hale geçme, başka türlü olma, alt üst olma gibi anlamlara gelmektedir.

İnkılâb kelimesinin, lügat manası değişme, bir halden başka hale geçme, başka türlü olma, alt üst olma gibi anlamlara gelmektedir.

İnkılâp kelimesi kalb kelimesinden türemiş bir kelimedir. Günümüz Türkçesi’nde ise sonunda “p”  harfi ile söylenir.  İnkılâp başlı başına köklü bir değişimdir. Beyaz bir renktir, onun başka bir renk olan siyah rengine dönüşmesine inkılâp denir.  Meselâ, Osmanlı’da halifeliğin olması, şeriatın olması Kur’ân düstur-u esasileri ile hüküm sürülmesinden günümüzdeki inkılâplara geçilmesi gibi...

Elmas ve kömürü incelediğimizde madde olarak karbondan oluştuklarını görüyoruz. Elmas ve kömür değer bakımından taban tabana zıttırlar. Karbon atomunun mana itibariyle kömürden elmasa geçmesi veya elmas olması inkılâba bir örnektir. Ayrıca ruhlar insanı imtihana sevk eden bir mahlûktur. İnsan ruhlarına takılan kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye gibi cihazlar birdir. Fakat imtihan dünyası olması ve şeytanların yaratılması ve cüz-î irade ile...
Devamını okumak için tıklayın