Hukuk-u ibad, hukukullah hükmüne geçemiyor

Abdussamed Avcı

16 Temmuz 2017

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Adnan Menderes’e yazmış olduğu mektupta “seyyid’ül kavmi hâdimühüm” hadisini ders vermiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Adnan Menderes’e yazmış olduğu mektupta “seyyid’ül kavmi hâdimühüm” hadisini ders vermiştir.

Başvekile vermiş olduğu dersten bugünkü idareci, siyasî ve aslen hizmetkârlık makamında bulunan ve bu makamı tahakküm haline getiren kişilere birkaç hususu beyan edeceğiz.

İdare, yönetim ve vekillik temsil etmiş oldukları kurum ve kuruluşlara hizmetkârlıktır. Halk kendi duygu, düşünce ve yaşantısına uygun birisini kendisine ve ülkesine faydalı olsun diye temsilci olarak meşrûtiyet kanununca seçer.  Zira Üstadımız, Münâzarât adlı eserde meşrûtiyeti ve sual ve cevabın nasıl olacağını anlatırken “Meşrûtiyet kanunuyla sual ediniz. Yani içinizde bir iki zeki adamı intihap ediniz; tâ size vekil olarak müşteri olup, sual etsin, sizde dinleyiniz.”  diye hem kimler vekil olmalı ve vekilin asıl vazifesinin neler olması gerektiğini bildirmiştir. Dolayısıyla vekiller, idareciler ve müdürler vb. makamdakiler şahsî düşünce ve kendi kemalatlarını değil, t...
Devamını okumak için tıklayın