Risale-i Nur lisan-ı şer’i’ye uygun (mu)dur?

Abdussamed Avcı

16 Mart 2017

Risale-i Nur’un bazı yerlerinde geçen lisan-ı şer’i “şeriata uygun dil” anlamına gelir.

Risale-i Nur’un bazı yerlerinde geçen lisan-ı şer’i “şeriata uygun dil” anlamına gelir.

Yani bahsedilen meselelerdeki ifadelerin kaynağı, şeriatın da kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm ve Hadis-i şerifte geçen ibarelerden mülhem olmasıdır. Barla Lâhikası’nda geçen ve başına “…Şamlı Hafız Tevfik’in Risale-i Nur’un hakkaniyetine dair istihraci bir fıkrasıdır” notu düşülen mektubun haşiyesinde yer alan “Demek nass-ı hadis ile Risale-i Nur eczaları tecdid ve takviye-i din vazifesini görüyorlar” ifadesine istinaden Risale-i Nur’un takviye-i din vazifesini ifa ederek lisan-ı şer’i ye uygun yazıldığını birkaç başlık altında incelemeye çalışalım.

Birincisi: Risale-i Nur’da çokça kullanılan kavramların çoğu Kur’ân’ın lâfzından alınmıştır. Meselâ; Üstad Hz. “Muhakkak ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.” âyet-i kerimesine dayanarak yaratılışla ilgili konularda bu âyette geçen “ahsen-i takvim” ifadesini Risale-i Nur’un birçok yerinde zikretmiştir.

Bunun yanında Fatır-ı Zü...
Devamını okumak için tıklayın