Yedi sema ve kıyamet

Abdurrahman Aydın

9 Şubat 2020

“Zerrattan tâ (esirden mamul yedi tabaka) semâvâta ve semâvatın birinci tabakası (olan yıldızlarla dolu bu dünya seması)ndan (itibaren başka âlemlere bakan altı sema ile) tâ arş-ı a’zama kadar birbiri üstünde teşkilât var.

“Zerrattan tâ (esirden mamul yedi tabaka) semâvâta ve semâvatın birinci tabakası (olan yıldızlarla dolu bu dünya seması)ndan (itibaren başka âlemlere bakan altı sema ile) tâ arş-ı a’zama kadar birbiri üstünde teşkilât var.

Her bir sema, bir ayrı âlemin damı ve (o âlemdeki) rubûbiyet için bir arş ve tasarrufât-ı İlâhiye için bir merkez hükmündedir.”1 Öyle anlaşılıyor ki, her bir sema bir alt boyuta göre bir nevi melekût veya arş ya da tasarruf merkezi gibidir. Kürsî âlemi bunları kuşatmıştır. “O’nun Kürsü’sü gökleri ve yeri içine alır.” 2 Ama en büyük melekût ve arş, bu semaların hepsiyle birlikte Kürsî’yi de kuşatan Arş-ı A’zam yani en büyük arştır.

İşte öyle bir zaman gelecek ki, kâinat hakikat-ı uzmâsının bize bakan kışır ve sûreti olan yahut tek bir düzlemi mahiyetindeki âlem-i şehadet, başka bir deyişle esirin yedi tabakasıyla oluşan birinci kat sema, hayat nuruyla yeterince yoğrulup ve zerreler hayat makinesi içinde birbiriyle etkileşime sokulup (Haşiye 1) bütün e...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Abdurrahman Aydın - Abdurrahman Aydın'ın son yazısı - Abdurrahman Aydın'ın son köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın yazıları - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın tüm köşe yazıları - Abdurrahman Aydın'ın tüm yazıları - Abdurrahman Aydın yazıları

Yeni Asya - Abdurrahman Aydın Son Köşe Yazıları: