Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2

Abdurrahman Aydın

2 Kasım 2019

(Üstadın sözleri özetlenerek, gerekli yerlerde konunun insicamı için araya parantez içinde ilâveler koyarak alınmıştır.)

(Üstadın sözleri özetlenerek, gerekli yerlerde konunun insicamı için araya parantez içinde ilâveler koyarak alınmıştır.)

Talebe: Madem bu zamanın cihadı, manevîdir ve biz bir cihad halindeyiz. Nasıl savaşta düşmanı mağlûp etmek için yalan meşrû ise hizmet için de meşrûdur. Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Zarar gelecek ise yalan söyleyebilmeliyiz. 

Üstad: Binbaşı Merhum Âsım Bey isticvab edildi. Eğer doğru dese, Üstadına zarar gelir ve eğer yalan dese kırk senelik namuskârane ve müktakimane askerliğinin haysiyetine çok ağır gelir diye düşünüp “Yâ Rab, canımı al!” diyerek on dakikada teslim-i ruh eyledi. İstikamet şehidi oldu.

Biz ki hakikî Müslümanız. Aldanırız, fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Zira biliyoruz ki, en iyi hile hileyi terk etmektedir. 1

Nur şakirdleri çekinmeyerek Kur’ân hakikatlerine karşı alâkalarını ve uhrevî kardeşlerine karşı sarsılmaz irtibatlarını izhar ediyorlar. Hile ile, dalkavukluk...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Abdurrahman Aydın - Abdurrahman Aydın'ın son yazısı - Abdurrahman Aydın'ın son köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın yazıları - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın tüm köşe yazıları - Abdurrahman Aydın'ın tüm yazıları - Abdurrahman Aydın yazıları

Yeni Asya - Abdurrahman Aydın Son Köşe Yazıları: