Kur’ân ve hadislerden çıkarılan istikbale dair işaretler - 2

Abdurrahman Aydın

17 Eylül 2019

Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şeriflerden Bediüzzaman Hazretlerinin, âhirzaman hâdisatının kilometre taşlarına dair 2020 sonrası için istihraç ettiği ve aşağıda çok kısa bazı örneklerini vereceğimiz bu işaretlerde, destek mahiyetinde onun talebesi Ahmet Feyzi Kul’un istihraçlarından da istifade edilmiş, aralarında yekûn farklar olmadığı görülmüş, Üstad’ın çıkardığı tarihler ve yorumlar esas alınmıştır.

Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şeriflerden Bediüzzaman Hazretlerinin, âhirzaman hâdisatının kilometre taşlarına dair 2020 sonrası için istihraç ettiği ve aşağıda çok kısa bazı örneklerini vereceğimiz bu işaretlerde, destek mahiyetinde onun talebesi Ahmet Feyzi Kul’un istihraçlarından da istifade edilmiş, aralarında yekûn farklar olmadığı görülmüş, Üstad’ın çıkardığı tarihler ve yorumlar esas alınmıştır.

Tarih çevirmeleri ise hicrîye göre yapılmıştır.

Aşağıda verilen bu bilgiler, müelliflerinin keşif veya vahiy kaynaklı metinlere dayalı istihraçlarından bizim anlayabildiğimiz manalar olup asla kesinlik ifade etmez. Zira müellifin dediği gibi “bize nisbeten istikbalde gelecek hâdisata dair işâret-i Kur’aniye, vaki’ hâdisat gibi kat’iyyet-i mutlaka ile hükmedilemez”1 Bu noktayı göz önünde tutmak şartıyla, bir fikir vermesi açısından bu istihraçlara bakılabilir.

2019-2021

Said Nursî (r.a) “Bu gelecek yüzün dahî ... öteki başında (1424 ile 1441-42) Büyük Decca...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Abdurrahman Aydın - Abdurrahman Aydın'ın son yazısı - Abdurrahman Aydın'ın son köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın yazıları - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın tüm köşe yazıları - Abdurrahman Aydın'ın tüm yazıları - Abdurrahman Aydın yazıları

Yeni Asya - Abdurrahman Aydın Son Köşe Yazıları: