Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs müzakeresi (3)

Abdurrahman Aydın

10 Kasım 2019

Cenab-ı Hakk’ın rızası, ihlâs ile kazanılır. Kesret-i etba’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar vazife-i İlâhiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Evet, bazen bir kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. (Hem) Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur.

Cenab-ı Hakk’ın rızası, ihlâs ile kazanılır. Kesret-i etba’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar vazife-i İlâhiyeye ait olduğu için istenilmez, belki bazen verilir. Evet, bazen bir kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. (Hem) Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur.

Risale-i Nurlar’ın anlaşılmasını zamanla körelten önemli bir perde ülfettir. Bu perdeyi açmak farklı açılardan bakmakla, dolayısıyla tam karşıt fikirlerle karşılaştırmakla daha kolay mümkün olabilir. Bu karşıt fikirlerin aslında var olduğuna ve nerelerden beslendiğine birinci yazımızda kısaca temas etmiştik.

Zahiren doğru gibi görünse de sonuçta ihlâsla ilgili problemlerin izlerini taşıyan bu fikirlere karşı, din hizmetinin ve dolayısıyla Risale-i Nurlar’ın en temel esası olan ihlâs düsturu ekseninde Üstadın yaklaşımlarını incelemeye devam ediyoruz.

Bu konuları, temsilî bir tartışma fo...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Abdurrahman Aydın - Abdurrahman Aydın'ın son yazısı - Abdurrahman Aydın'ın son köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın yazıları - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın bugünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın köşe yazısı - Abdurrahman Aydın'ın dünkü yazısı - Abdurrahman Aydın'ın tüm köşe yazıları - Abdurrahman Aydın'ın tüm yazıları - Abdurrahman Aydın yazıları

Yeni Asya - Abdurrahman Aydın Son Köşe Yazıları: