31 Mart ve Bediüzzaman (Dördüncü gün)

Abdülbakî Çimiç

8 Nisan 2021

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (87)

Bediüzzaman’ın Hayatı’ndan Tesbitler (87)

Dördüncü Gün (3 Nisan 1325/16 Nisan 1909 Cuma): “31 Mart Vak’ası ile ilgili ilk yazı: ”Kur’ân ve hadis ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki, haklı âmire itaat farzdır.” 1

31 Mart Vak’ası’nın dördüncü günü olan 16 Nisan 1909 Cuma günü Bediüzzaman’ın İkdam’da yazısı vardır. Bu yazı ertesi gün Mizan, Volkan ve Serbestî Gazeteleri’nde de çıkacaktır. İkdam Gazetesi’nin okuyucularına “Şehrimizde bulunan ulemay-ı İslâmiye’den Kürt Hoca demekle meşhur olan Bediüzzaman Said Efendi Hazretleri’nden varid olmuştur.” başlığıyla duyurduğu yazıda Bediüzzaman şöyle demektedir: “Ey şanlı asakir-i muvahhidin! Ve ey bu millet-i mazlumeyi ve mukaddes İslâmiyet’i iki defa büyük vartadan tahlis eden muhteşem kahramanlar! Cemâl ve kemâliniz, intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en müşevveş bir zamanda gösterdiniz. Ve hayatınız ve kuvvetiniz, itaattir. Bu meziyet-i mukaddeseyi en ufak âmirinize karşı bile irae ediniz. Otuz milyon Osmanlı ve üç yüz mi...
Devamını okumak için tıklayın

Yeni Asya - Yeni Asya gazetesi köşe yazarları - Abdülbakî Çimiç - Abdülbakî Çimiç'in son yazısı - Abdülbakî Çimiç'in son köşe yazısı - Abdülbakî Çimiç'in yazıları - Abdülbakî Çimiç'in bugünkü yazısı - Abdülbakî Çimiç'in bugünkü köşe yazısı - Abdülbakî Çimiç'in dünkü köşe yazısı - Abdülbakî Çimiç'in köşe yazısı - Abdülbakî Çimiç'in dünkü yazısı - Abdülbakî Çimiç'in tüm köşe yazıları - Abdülbakî Çimiç'in tüm yazıları - Abdülbakî Çimiç yazıları

Yeni Asya - Abdülbakî Çimiç Son Köşe Yazıları: