Zülal Destancı

:3
Sabır kuvveti bugün içindir
Üstad Bediüzzaman’ın dediği gibi: “ … bütün hadisatı ve fâni mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde mahlûkat, mütemadiyen sür’atle akıp gidiyorl...