Zübeyir Seyda Okay

Çalıştığımın karşılığı bu (mu)?
Başlıktaki soru kalıbını günlük hayatımızda çok sık kullanıyoruz. Bir memnuniyetsizlik ifade ediyor. Eğer, herkese çalıştığının karşılığını veririm diyen Allah’a g...

:7
Din ve devlet ilişkileri ekseninde cemaat
İnsanlığın yaratılışından itibaren pek çok karşıt kavram zuhur etmiştir. Meselâ iyi-kötü, güzel-çirkin, gece-günüz, sevap-günah, varlık-yokluk.. vs. Daha da arttırılabili...