Zübeyir NURLUYÜZ

Konya Nur Talebeleri Afyon’da
Aşk mesleğinin temsilcileri olan Mevlana, ve üstadı Şems Tebriz’inin diyarında yaşayan nurlara müştak genç nur talebeleri, içtima-i hayatta karşılaşmış oldukları felsefi...

Konyalı genç Nur Talebelerinin duâ ve ibadet gecesi
Hâlık-ı Kâinat bu dünyamızı bir hikmete bina etmiş. Vücuda gelen her olayın bir hikmetin eseri olmuş olduğunu bilim ve fen ilerledikçe bizlerde öğreniyoruz. Eserle...