Zeynep Toprak

:5
Afyon’da uhuvvet dolu buluşma
Ankara, Afyon ve Kütahya Yeni Asya Hanım Okuyucularının organize ettiği uhuvvet dolu program geçen hafta sonu Afyon’da yapıldı. Ankara, Afyon ve Kütahya Yeni Asya ...

:6
Yeni Asya Üstadın prensipleri doğrultusunda çıkartılmıştır...
“Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözler’i kendi malı ve te’lifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.” ...

:5
Bir ömür boyu Barla’da
Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatının telif edilmeye başladığı ilk merkez. Bizlerde Risale-i Nurları ilk telif edildiği yerde ok...