Zeynep Öztenekeci

İsabetli hizmetin istikamet düsturları
Geçtiğimiz hafta Nuray Serim Hasbaş hanımın Bursa’da vakıfımızda sunduğu Zübeyri çizgi ve İttihad’tan Yeni Asya’ya konulu semineriyle müstefid olmuş Nur Talebeleri olarak...