Zehra Kocabaş

Bir ses, bir kelâm
Mürekkep damladı kâğıda yine. Kalem yazdı kalp söyledi kendi lisanı ile… Kulak verdi kâğıt kaleme ve içini döktü sahifeye… Bir maruzatı vardı kalbin belliydi ince ...

Kâmusumda “gün”
Gün ne demek diye sorarım herkese. Gün, güneş batınca sona erer derler. Gün karanlık çökünce nihayet bulur derler. Gün belli zaman diliminde yaşamak derler. Gün gü...

Emirdağ Çiçeği
“Emirdağ Çiçeği Denizli hapsinin meyvesine onuncu mesele olarak kaydedilmiş, Emirdağ’ın ve Ramazan-ı Şerifin nurlu küçük bir çiçeğidir.” (Asa-yı Musa Onuncu mesele)...

:12
Hoş geldin ya şehr-i Ramazan
Hoş geldin 11 ayın sultanı! Hoş geldin manevi ticaret mevsimi olan bereketli huzur ayı! Hoş geldin Şaban’ın ardından gelen müjdeli Ramazan! Hoş geldin şuhur-u se...

:24
Tefekkür penceresinden bakış
İnsan küçük bir kâinat, kâinat büyük bir insan... Müzeyyen sanatlarla bezenmiş kâinat, kendi lisan-ı haliyle esma-i ilâhiyenin en güzel tecellisini gösteren varl...

:64
Hoş geldin Efendilerin Efendisi (asm)
Üstad Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri On Dokuzuncu Sözde “Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir” (asm) der. ...

:48
Ve yine bir 23 Mart geldi
Aylardan Mart… Zaman ilerliyor, takvim yaprakları birer birer savruluyor etrafa. Yine 23 Mart geliyor. Nice 23 Martlar biriktirdim ömür kumbaramda. Üstadım seni ilk tanı...