Zafer AKINCI

:1
Mazlum nasıl korunur?
Mazlumun zulme uğramasının en önemli sebeplerinden biri zulmedenlerin kendisidir, diğeri zulmedenlerin önüne bu mazlumları atanların yanlışlarıdır. Buna sebep meşv...

Cemaatte daim olmak
Bu zamanda, sel gibi gelen günahlar karşısında, cemaatin dayandığı hakikatler ve yapılan meşveretler, ortak akıl olup yolumuzu aydınlatır. Fakat, bazen her yeni ha...

:9
Kendilerini ‘dinin temsilcileri’ olarak görenler
İslâm’ın birçok meselesinde, bir şeyin emredilmiş olmasıyla birlikte o meseleye takılan hikmet, maslahat ve faydalar da vardır. O meseledeki hükmün illeti yani esa...

:4
Celal Yalçın abi
Seksen yedi yaşında “Nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz” hakikati doğrultusunda geçen bir hayat. Altmış beş yılını iman Kur’ân hizmeti ile geçirmiş bir hayat. B...

:2
Üslûbun keskinliği
Toplumun gerildiği ve tarafgirliğin arttığı zamanlarda, nice hakikatler maalesef üslûbun yanlışlığına feda edilmektedir. Üslûbun keskinliği bazen etkili olsa da, ç...

Savrulma ve getirdiği mağduriyetler
Hakperestliğin gereği olarak, herkesin doğrularını savunduğumuz kadar, bilhassa toplumun genelini ilgilendiren meselelerde, yanlışlar da ortaya konulmaya çalışıldı. ...

Doğru teşhis ve yanlışta olana ulaşabilmek
Zaman olur ki, hadiseleri doğru teşhis etmek ve doğrunun yanında olmak zorlaşır. Ancak, bundan daha zor olanı ise yanlışın içerisinde olanı kurtarmaya çalışmaktır....

Teröre karşı olmak
İlk önce, terör nereden gelirse gelsin, ırkı ve gerekçesi ne olursa olsun, karşı olmalıdır. Sonra, genç yaşta çocukları kaçırıp, hem onların, hem de başkaların hay...

Siyaset, tarafgirlik ve Ahrarlar
Siyaset, sadece meşrû ölçüler içinde, hizmet etmek için bir araç olarak kalmalıdır. Onun dışında olduğundan fazla mana ve beklenti yüklenmemeli. Bu doğrultuda, siy...