Yusuf Selim

:3
Mukaddes dâvâ
Dâvâ, bir değil, binler adet başın feda edilebileceği kutsal.. Dâvâ, uğrunda ömürden, hatta ahiretten bile feragat edilebilecek mukaddes duygu... Hayatın gayesi, insanı y...

:4
Ayrık otu!
Dilimize pelesenk ettiğimiz bir tabir vardır; ayrık otu gibi muamele görüyorum türünden.. Ve bu tabirin beslendiği kültürde ayrık otu bilinçaltımızda hep olumsuz bir imaj...

:2
Suskunluğun dili
Susmak sesli konuşmaktan çok daha güçlü bir iletişim aracıdır. Hatta bazen en güçlü bir silâh. Konuşan genellikle meramını kullandığı sözcüklerle sınırlarken, susa...

Dert deyince...
Dert; tek hece de olsa tasasıyla beyinleri felç eden, taşınan omuzları çökerten, demir gibi ağır bir kelime. Hele dermanı olmayan ise candan can alan türünden.. De...

:2
Kelime: İki ucu keskin bıçak
‘Kelime’, ehlince malûm olduğu üzere, analitik yapısı ile ‘yarala(n)ma’ anlamından iştikak etmiş bir sözcük. Kaleme kalem denilmesinin bir sebebi de kalemtıraşla yontuluy...

Kapalı kapıların keşif kolu: Anahtar
Anahtar denildiğinde akla gelebilecek duygu ve düşünceler alt alta sıralanmaya çalışılsa neler denebilirdi acaba hiç düşündük mü? Belki tahattur eden ilk imge kili...

Güllerin dili
Gül hep hüzün çağrıştırır bende. İçinde masumiyetin gizlendiği bir hüzün. Hani bazı çocuklar vardır, masumiyetleri yüzlerine akseder. Kendilerine yöneltilen haksız...