Yusuf Sabri Şimşek

:1
Bir devrin gerçeği: Hafiye Teşkilâtı ve Bediüzzaman’ın duruş...
Osmanlı Devleti’nin son asrı hürriyet ve istibdat tartışmalarıyla geçti. Hürriyet nedir? İstibdat nedir? Bu iki kavramın İslâm’la ilişkisi nasıl kurulmalıdır? Meşrûtiyet...

:2
Ermeni Meselesi bağlamında Münâzarât okumaları
Osmanlı Modernleşmesini kimi tarihçiler III. Selim’in Nizam-ı Cedid hareketinden, kimileri II. Mahmut’un ıslahatlarından, kimileri ise Tanzimat Fermanı’nın ilânından baş...

:9
Hutuvat-ı Sitte Okumaları: El-Hannasizm Siyaseti
Osmanlı Devleti’nin Viyana kapılarına dayandığını hayal edin. Orta çağ Avrupası’nın tam göbeği… II. Viyana Savaşı aslında bir bozgun sayılmaz. Ancak yer, zaman ve ...

Osmanlı Devleti’nin son döneminde finansal bunalım ve Bediüz...
1699 Karlofça… 1774 Küçük Kaynarca… 1815; Viyana’da Metternich sistemi devrede; Hasta Adam diyorlar Osmanlıya. Devamındaki gelen denge politikası… 18...

Tarih ve tekerrür bağlamında
Antranik ile beraber Enver’i, Said Halim’le beraber Venizelos’u yeniden düşünmek Bir asrı geçkin süredir dillere pelesenk olan bir kavram: Tarih tekerrürden ibaret...