Yusuf Çağlayan

:1
Risale-i Nur’un talim ettiği iman hakikatlerinin evrenselliğ...
Risale-i Nur’u genel olarak okumak, okunan bölüm veya paragrafın kavram mimarisine ve bağlamına dikkat etmeden okumak, Risale-i Nur’un talim ettiği hakikatlere nüfuz edi...

:1
Yargıdaki fitne ateşi ve adalet krizi
Ülkemiz ağır bir adalet krizi geçirmektedir. Bu krize tek yanlı ve tek taraftan bakmak, o yandan ve taraftan bir görüş sağlar. Bu görüşü esas alarak verilecek hü...

:15
Türkiye’nin İslâm temsilinde püf noktası
Fen bilimlerindeki evrenselliğe karşılık, sosyal bilimlerdeki dinamik, göreli (izafi) ve bağlamsal özelliği dikkate almak gerekir. Kaldı ki, fen bilimlerinde dah...

:15
Ataköy Planı yürürlükte mi?
Bugünkü makalemde,(1) belki de eğitimcilerimizin bile ilk defa duyacağı darbe ve darbeciler ürünü bir plandan bahsedeceğim. Darbeler ve darbeciler ne kadar yerli...

:5
Farz vazifemiz: İttihad ve ittifak (2)
En az, menfi aktörler kadar ittihad ve ittifak etmedikçe, kader, İttihad-ı İslâm’a fetva vermeyecektir. Mademki, “bugünün en birinci farz vazifesi, ittihad-ı İslâm’dır.”...

:5
Farz vazifemiz: İttihad ve ittifak (1)
Toplum hayatı, farklılıkların mevcudiyeti ile ayakta duran bir tabiata sahiptir. Farklılıklar arttıkça, toplum hayatının ihtiyaçlarını karşılayacak meslek ve meşrepler d...

:6
Salt polisiye tedbirler çözüm değildir
Toplumun farklı kesimlerinin temel hak ve özgürlüklerde bir geriye gidişin ifadesi olarak nitelendirip itiraz ettiği İç Güvenlik Paketi kanunlaşıyor. Kanuna güve...

:13
Türkiye, neden sivil anayasa yapamıyor?
Ülkemizde bugüne kadar yürürlüğe giren anayasalar, toplumsal iradeyi yansıtan bir toplum sözleşmesi değil, resmî ideolojiyi temsil eden Oligarşik elit dayanışmasının bir...

:30
Çözüm sürecini Bediüzzaman başlatmıştır
Diyanet İşleri Başkanlığına buradan bir çağrıda bulunuyorum! Bu milleti etnik kimlik bağlamında kardeş kavgasına sürükleyen bu kavmiyet dâvâsının İslâm’dan sapma olduğuna da...

Şu çözüm sürecinin temelleri sağlam gerek
Bediüzzaman, Osmanlı’nın son dönemlerinde ve Cumhuriyetin ilk otuz yılında neşrettiği imanî ve içtimaî eserlerle ve değişik dönemlerdeki idareyi temsil eden en üst düzey kiş...

28 Şubat neden postmodern bir darbedir?
Komutan, bana Allah’a, Peygambere ve Kur’ân’a inanıp inanmadığımı sordu. İnandığımı söylediğimde, beni suçüstü yakalamıştı. “Bitti kardeşim, sen Atatürkçü ve cumhuriyetçi ol...

Nasıl bir çözüm süreci yönetimi?
İnsan şahsiyetinin açılımından ibaret bulunan sosyal, hukuki, siyasî ve ekonomik hayat, günümüzde kötü huylu davranış modellerinin şekillendirdiği bir yapı kazanmıştır. B...

İç güvenlik çözüm süreci
Yeni iç güvenlik paketi Meclis gündemine alınmış bulunuyor. Pakete karşı yükselen itirazlar, özgürlük-güvenlik dengesinin özgürlük...

Sosyolojik güvenlik ve Risale-i Nur - (Son)
Risale-i Nur, küfr-ü mutlakı kırmak, küfr-ü mutlakın altı olan anarşi ve üstü olan istibdad-ı mutlakı ortadan kaldırmak neticesini verecek bir zihni arkaplanı küresel boyutt...