Yusuf Akbaş

:10
Bediüzzaman’ın uhuvvet ve muhabbeti
Bediüzzaman’ın hayatı boyunca imandan, marifetten, muhabbetten, kardeşlikten başka bir şey ağzından çıkmamıştır. Uhuvvet (kardeşlik) Risalesi’ni yazarak “mü’min ka...

:16
Bediüzzaman ve sivil yönetim
Bediüzzaman, mecliste kendisine yapılan mebusluk, şarkta Şeyh Sünûsî’nin yerine vaiz-i umumilik, bir köşk tahsisi gibi teklifleri kabul etmez. “Mebusluk, umumî vai...