Yüksel Durak

Belalardan kurtulmanın yolu
Ehl-i Beyt, Kur'an-ı Kerim’de Rabb'imizin kendilerini meth ü sena ettiği, tertemiz kıldığını beyan ettiği, sevmemizi bize emrettiği ve kendilerine itaati emrettiği seçilm...