Yıldırım Koç

:29
Emeklilikte yaşa takılanlar
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunları devam ediyor. “Emeklilikte Yaşa Takılan” dendiğinde genellikle 8 Eylül 1999 öncesinde ilk sigorta girişi olup, daha ...

:50
Böyle işçiler de var
On yıllardır binlerce işçiyle görüşme ve sohbet etme imkanım oldu. Bunların çok büyük bölümünden cidden keyif aldım, onlardan çok şey öğrendim. Ancak sayıları çok az olan...

:55
Serdar Şahinkaya’nın yeni kitabı
Dr. Serdar Şahinkaya önemli iktisatçılarımızdandır. Türkiye Kalkınma Bankası’ndaki 34 yıllık emeği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Siyasal Bilgiler Fakü...

:49
İşçinin oturduğu minder tutuştu mu?
Metal işkolunda sürdürülmekte olan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde grev uygulama kararları alınıyor. İşçiler bir süredir işyerinde iş durduruyor veya iş yavaşlatıyor...

:78
Gençler ve yurt dışı sevdası
Geçenlerde bir grup gençle birlikte yurtdışına kapağı atma sevdasını konuştuk. Daha sonra da yolda rastladığım eski bir tanıdığım, Hollanda’ya gideceğini söyledi. “Ne yap...

:92
Halkımız aptallaştı mı?
Geçenlerde deneyimli bir yazar arkadaşım, aralarında benim de bulunduğum bazı kişilere gönderdiği uzunca bir yazıda şu ifadelere yer verdi: "Hele yaşadığımız son 20 yılda...

:60
İşverenlerin talepleri çok tehlikeli
Türkiye giderek derinleşen bir ekonomik kriz yaşıyor. Klasik örneğe dönersek, birileri tünelin ucunda ışık gözüktüğünü söylüyor; ancak bu ışığın, üzerinize gelen bir tren...

:98
Atatürk, Türk sosyalistlerin de bayrağıdır
Yarın, 19 Ocak Pazar günü İstanbul’da Teori Dergisi’nin düzenlediği Kemalist Devrim’in Sınıfsal Karakteri konusunda bir çalıştay gerçekleştirilecek. Çalıştayda Vatan Part...

:40
TKP ve Sovyet istihbaratı
Bir parti için en büyük suçlama, başka bir ülkenin istihbarat örgütleri tarafından kullanılmasıdır. TKP’ye de bu tür suçlamalar getirilmişti. Ancak güvenilir kaynaklarda ...

:23
TKP’de devlet görevlileri
Türk istihbaratı, Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren komünist örgütlenmeler arasında etkiliydi ve TKP’nin legal ve illegal çalışmalarını yakından izliyordu. ALTI...

:38
TKP ve Sovyetler’den alınan paralar
1922-1938 döneminde Kemalist Devrim’in TKP’ye ilişkin tavrını değerlendirirken, TKP’nin Komintern’e bağlılığı ve Sovyetler Birliği’nden aldığı maddi destek mutlaka dikkat...

:37
Hikmet Kıvılcımlı ve Kürt bölücülüğü
Türk komünistlerinin, büyük fedakarlıklarla sağlanmış olan milli birliğin korunması gibi hassas bir konuda Türkiye’nin çıkarları açısından ne kadar sakıncalı görüşler sav...

:43
TKP’nin bölücü Kürt milliyetçiliğine ilişkin tavrı...
Mustafa Kemal Paşa’nın ve Cumhuriyet Türkiyesi’nin Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) karşı olumsuz tavrının önemli nedenlerinden biri, Türkiye’de üniter devlet yapısının ...

:74
Mustafa Kemal Paşa’nın komünistlere tavrı
Mustafa Kemal Paşa’nın komünistlere ilişkin tavrında belirleyici olan, bağımsızlık tutkusuydu. İşbirliğinin önkoşulu, Türkiye Komünist Teşkilatı’nın (O günlerdeki ifadesi...

:48
Mustafa Kemal Paşa ve Sovyet Rusya ile ilişkiler
Mustafa Kemal Paşa, en sıkıntılı ve zor günlerinde bile, bağımsızlıktan ödün vermeyen bir politika izledi. Bu tavrını, Sovyet Rusya ile ilişkilerin ilk kurulduğu dönemde ...

:58
Kemalist Devrim ve TKP
Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki bağımsızlık mücadelesini bir "burjuva hareketi" olarak nitelendirenlerin dayandıkları temel anlayış, Atatürk’ün Türkiye Komünist Partisi...

:113
Mustafa Kemal Paşa ve komünizm
Kemalist Devrim’e yöneltilen haksız eleştirilerden biri de Mustafa Kemal Paşa’nın bir toplumsal, siyasal ve ekonomik sistem olarak sosyalizme veya komünizme karşı olduğud...

:99
Milliyetçilik burjuvazinin tekelinde mi?
Mustafa Kemal Paşa’yı "burjuva" olarak suçlayanların dayanaklarından biri, onun milliyetçi olmasıdır. Birçok solcunun kafasında yerleşmiş bir önyargı, milliyetçiliğin bur...

:129
Kemalist Devrim ve devletçilik
Kemalist Devrim’in niteliği tartışılırken gündeme getirilen ve katılmadığım bir iddia, Türkiye’de devletçiliğin 1930’lu yıllarda başladığı ve amacının Türkiye’de milli bu...

:179
Atatürk döneminde ağalarla ve aşiret reisleriyle mücadele...
Bazı çevrelerin, Kemalist Devrim’in ağalarla uzlaştığı ve köylülüğü ezdiği yolundaki iddiaları gerçekdışıdır. Kemalist Devrim, Türkiye’de yoksul köylülüğün ağalara...