Yıldırım Koç

:39
Mücadele aracı olarak tüketici boykotları
İşçilerin hak ve özgürlüklerini korumada ve geliştirmede kullandıkları üç temel araç vardır: (1) Grev, eylem, direniş, miting, yürüyüş, vb, (2) Siyasal güç, (3) Tüketici ...

:21
Hakkını bilmeyen işçi mağdur edilir
8 Kasım 2019 tarihli bir gazetede, "İş bırakan işçiler işten atıldı" başlığı altında yayımlanan habere göre, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pist genişletme işle...

:32
İşçiler arasında dayanışma
İşçiler görmüş geçirmiş, kısa vadeli çıkarlarını çok iyi bilen, son derece ihtiyatlı insanlardır. Özellikle ekonomik krizin derinleştiği ve işyerlerinde hissedilmeye başl...

:34
İşçi dayanışması geliştirilmeli
Kapitalizmin insanlığa ve halkımıza verdiği en önemli zararlardan biri, insanlar arasındaki geleneksel dayanışma, dostluk, komşuluk, yoldaşlık ilişkilerini tahrip etmesid...

:29
İşverenlerin talebi işçiyi köleleştirmek
2Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un 29 Ekim 2019 günü yaptığı açıklamada yer alan talepler arasında, daha önceki yazıl...

:18
İşverenlerin yeni istekleri
Son üç yazımda, işverenlerin en önemli örgütlerinden olan TİSK’in Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un 29 Ekim 2019 günü yaptığı açıklamada dile getirdiği talepler...

İşçi hakları tehdit altında
Son iki yazımda, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un 29 Ekim 2019 günü yaptığı yazılı açıklamada dile getirdiği taleplerden birini ele almıştım ve bunun işçi...

Kıdem tazminatına yönelik asıl tehlike
2 Kasım 2019 günlü yazımda (Kıdem tazminatı konusunda işverenler çok açık konuşuyor) TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol’un belirli süreli iş sözleşmeleri...

:37
Kıdem tazminatı konusunda işverenler çok açık konuşuyor...
Kıdem tazminatı konusunda işverenler çok açık konuşuyor; ancak onların söylediklerini anlayan çok fazla kişi yok. Anlamıyorsanız suç sizin. Benim yıllardır yazdığ...

:38
Eğitimciye notlar
Geçen gün bilgi aktarmak konusunda bazı deneyimlerimi özetlemiştim. Bu yazımda da bazı önerilerimi özetleyeceğim. Daha doğrusu, 42.5 yıl önce yayımlanmış bir yazı...

:68
İnsanlara ne öğretebilirsiniz?
Yetişkin bir insanı eğitemezsiniz; onu ancak hayat eğitebilir. Siz, hayatın onu eğitmesine yardımcı olacak bazı bilgiler aktarabilirsiniz, bir şeyler öğretebilirsiniz. An...

:40
Emeklilikte yaş koşulu nasıl değişti
Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti tartışılırken, sistemin işleyişi ve bu konudaki geçmiş uygulamalar genellikle bilinmiyor. İşin mantığını ve geçmişini özetlemekt...

:40
Kolaycı çözüm arayışları
Sorunlarla karşılaşan insan, bu sorunları aşabilmek için öncelikli olarak en kolay, en risksiz, bedeli en düşük yollara başvurur. Galiba doğal olanı da bu. Hatta bu yönte...

:42
İşçi sınıfı ve milliyetçilik
Günümüzde dünyada baş çelişki, emperyalist ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındadır. Kapitalizmi tarihin çöplüğüne göndermenin yolu, emperyalizmin sömürüsünün sona e...

:119
Emperyalizm ve PKK/YPG
Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, Fırat’ın doğusunda tüm bölgenin kaderini değiştiren büyük bir operasyon sürdürüyor. Emperyalizme karşı sü...

Hükümet ücretlere nasıl müdahale eder?
Kapitalist düzende işçi ile işveren arasındaki ilişkide ücretlerin ve gelir düzeyinin belirlenmesinde hükümet politikalarının da büyük önemi vardır. Diğer bir deyişle, öz...

:66
Ahiler ve mevlana
22 Eylül 2019 günü Ankara’da bir toplantıda konuşmacıydım. Konuşmam sırasında tarihte sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratma mücadelelerinden örnekler verirken, Ahilerin...

:46
Türk-İş geçmişte neleri savunuyordu? Emek platformu programı...
Türkiye işçi sınıfı tarihinin önemli belgelerinden biri, 14 Temmuz 1999 tarihinde oluşturulan Emek Platformu’nun, 2001 ekonomik krizi sonrasında Kemal Derviş aracılığıyla...

:38
Türk-İş geçmişte neleri savunuyordu? Genel Kurul kararları...
1-5 Aralık 1999, 18. Genel Kurul 19- Dini eğitim ve öğretimde devletin gözetim ve denetimi etkinleştirilmelidir. 21. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ba...

:44
Türk-iş geçmişte neleri savunuyordu: Siyasi partilere sorula...
Türk-İş yönetimi 1995 yılı Mayıs ayında ülkemizdeki siyasi partilere temel ekonomik, toplumsal ve siyasal konularda 190 sorudan oluşan bir anket göndererek, görüşlerini i...